https://www.ledernytt.no/7-1-steg-til-en-vellykket-forhandling.5976831-355436.html